Investi?iile reziden?iale vor salva Rom?nia ?n vremuri de criz?: cre?te interesul pentru case.

Perioada de relativ? ?nghe?are a afacerilor reziden?iale pare a fi pe sf?r?it. De?i ritmul de construire nu s-a redus, vizitele la agen?iile imobiliare au sc?zut datorit? restric?iilor de circula?ie. ?n acest moment investi?iile publice ?i private ?n sectorul construc?iilor sunt

Read More Investi?iile reziden?iale vor salva Rom?nia ?n vremuri de criz?: cre?te interesul pentru case.

Care sunt dimensiunile minime ale unei parc?ri pentru persoane cu dizabilit??i locomotorii.

Dimensiunea locului de parcare rezervat persoanelor care se deplaseaz? ?n fotoliu rulant este de 3,70m x 5,40m. Dac? sunt dou? locuri de parcare al?turate dimensiunea locului de parcare va fi de 2,50m x5,40m ?i se va prevedea o band? cu

Read More Care sunt dimensiunile minime ale unei parc?ri pentru persoane cu dizabilit??i locomotorii.

Care este l??imea minim? a unei rampe pentru persoanele cu handicap locomotor

L??imea minim? a unei rampe necesare s? asigure accesul persoanelor cu dizabilit??i ?n interiorul cl?dirilor este de 120cm, adic? 1,20m. L??imea rampei este cea util?, adic? m?surat? pe calea posibil? de rulare, adic? lu?nd ?n considerare eventuale balustrade ?i reducerea

Read More Care este l??imea minim? a unei rampe pentru persoanele cu handicap locomotor

Care este dimensiunea minim? a unei rampe de scar? ?i care sunt dimensiunile treptelor unei sc?ri.

Atunci c?nd discut?m de cl?diri altele dec?t cele unifamiliale, sc?rile ar trebui s? fie conformate pentru persoane cu dificult??i de mers, cum sunt pre?colarii sau b?tr?nii. ?n acest caz se recomand? ca dimensiunile treptelor s? fie de 15x32cm sau de

Read More Care este dimensiunea minim? a unei rampe de scar? ?i care sunt dimensiunile treptelor unei sc?ri.

Verificarea la rigiditate a elementelor metalice, coeficientul de zvelte?e maxim

Atunci c?nd pornim cu dimensionarea unui element metalic, fie el grind?, st?lp, elemente componente ale unei ferme metalice, ?.a.m.d., prima verificare ce ar trebui f?cut? este cea de rigiditate a elementelor metalice. Exist? anumite propor?ii ?ntre lungimea unui element ?i

Read More Verificarea la rigiditate a elementelor metalice, coeficientul de zvelte?e maxim

Cursuri de preg?tire profesional? pentru arhitec?i, ingineri constructori ?i de instala?ii.

Centrul de Formare Profesional? al Speciali?tilor ?n Construc?ii este una din pu?inele companii ce ofer? servicii de preg?tire profesional? dedicate arhitec?ilor, inginerilor constructori sau de instala?ii. Mai multe cursuri sunt oferite speciali?tilor, cel mai cunoscut fiind: Scenariul de Securitate la

Read More Cursuri de preg?tire profesional? pentru arhitec?i, ingineri constructori ?i de instala?ii.

Proiectare ALA – ad?post de protec?ie civil?. Download .pdf, .dwg, .jpeg.

Descarc? de mai jos ?n format .pdf sau .dwg sau .jpeg detaliile de realizare a ad?postului de protec?ie civil?. Descarc?, adic? download, modelul de proiect ALA – ad?postul de protec?ie civil? ?n format .pdf.? Descarc?, adic? download, modelul de proiect

Read More Proiectare ALA – ad?post de protec?ie civil?. Download .pdf, .dwg, .jpeg.

Ce este clasa de reac?ie la foc ?i combustibilitatea, precum ?i rela?ia dintre cele dou?

Clasa de reac?ie la foc precum ?i combustibilitatea reprezint? ?ncadr?ri specifice materialelor de construc?ie ?i care le caracterizeaz? din punct de vedere al modului ?n care particip? la declan?area ?i evolu?ia unui incendiu. P?n? la intrarea ?n Uniunea European? ?n

Read More Ce este clasa de reac?ie la foc ?i combustibilitatea, precum ?i rela?ia dintre cele dou?

Suprafe?e minime locuin?e, suprafe?e minime camere din locuin?e

Suprafe?e minime locuin?e ?i spa?ii din locuin?e Legea Locuin?ei stabile?te ?n clar o suprafa?? util? minimal? pentru o locuin?? precum ?i tipul de spa?ii necesare ?i suprafa?a lor minim?. Conform legii locuin?ei cea mai mic? locuin?? este destinat? unei singure

Read More Suprafe?e minime locuin?e, suprafe?e minime camere din locuin?e

CURS: Introducere ?n proiectarea structural? a construc?iilor din beton armat

Dr. ing. C?t?lin Ro?u va sus?ine cursul de preg?tire profesional? cu titlul: Introducere ?n proiectarea structural? a construc?iilor din beton armat. Cursul se adreseaz? inginerilor constructori dar ?i arhitec?ilor interesa?i s? se deprind? cu normele de proiectare ?n domeniul structurilor

Read More CURS: Introducere ?n proiectarea structural? a construc?iilor din beton armat

Iat? care sunt temperaturile interioare de calcul pentru instala?iile termice – sezon var? ?i sezon iarn?

Temperaturile interioare de calcul pentru instala?iile de climatizare, ventilare, instala?ii termice pentru ?nc?lzire sau r?cire sunt de 20,0C pentru iarn? ?i 26,0C pentru var?, la cl?dirile de locuit ?i cele administrative. Adic?, atunci c?nd dimension?m instala?ia termic? iarna avem grij?

Read More Iat? care sunt temperaturile interioare de calcul pentru instala?iile termice – sezon var? ?i sezon iarn?

Coeficientul global de izolare termic? G – software dedicat

Coeficientul Global de izolare termic? G – software dedicat TermicG ?ntocmirea calculului pentru determinarea coeficientului global de izolare termic? G este acum mult mai u?oar? de c?tre speciali?ti. Folosirea de softuri specializate pentru corecta ?ntocmire a documenta?iilor de proiectare reprezint?

Read More Coeficientul global de izolare termic? G – software dedicat