Na?e mise

Slou?íme nákupním t?m?m a zadavatel?m ve?ejn?ch zakázek. Jsme rozséva?i a propagáto?i elektronizace jejich proces?. Vě?íme, ?e rozumíme trend?m v této oblasti, modernizaci, transparentnosti a v?znamu úspory, a? u? finan?ní nebo ?asové. Víme, jak a kdy je mo?né kter? nástroj pou?ít. Jsme obzvlá?? silní v eAukcích. V jejich p?ípadě pat?íme v po?tu uskute?něn?ch soutě?í mezi největ?í hrá?e Evropy.

PROEBIZ sw

Co o nás klienti ?íkají

被黑人干

TermínMísto konáníTyp akce
30. 06. 2020onlineDlaczego ?wiat kocha DSZ (Workshop)
30. 06. 2020On-line webinárJednoduché on-line verejné obstarávanie (Workshop)
02. 07. 2020on-line webinarJapanese and Dutch eAuctions (Akce partnera)
07. 07. 2020On-line webinárDNS – efektívne verejné obstarávanie (Workshop)
07. 07. 2020onlineWarsztaty z najlepszymi typami eAukcji (Workshop)
07. 07. 2020On-line webinárKáva v rytme katalógov (Workshop)
08. 07. 2020onlineWydajno?? e-katalogu firmowego (Workshop)
09. 07. 2020onlineWarsztaty - bezpieczne e-zamówienia (Workshop)

Kalendá? akcí

被黑人干

Tobogan / 25. t?den 2020

22?ER

Tobogan / 25. t?den 2020

Pondělí nám za?lo velmi usměvavě, a? u? nám úsměvy vykouzlilo krásné, slune?né po?así nebo pozitivní v?voj situace, kter? p?eje setkávání... Tak ?i tak, jsme se kone?ně v?ichni se?li, abychom mohli spole?ně oslavit 30. firemní NARozeniny. A proto?e u? jsme se na sebe v?ichni tě?ili, tak u? jsme se dopoledne v?ichni se?li ve velké ?kolící místnosti, kde jsme pana ?editele p?ekvapili novou vinotékou, kterou jsme mu poctivě p?eplnili vínem (povinně nad hodnocení 3 hvězdi?ky v aplikaci vivino :) - FOTO. Potom se rekapitolovalo - od reklamky k elektronizaci a? k budoucnosti. Hned po obědě jsme se v?ichni p?esunuli na ná? oblíben? Landek, kde u? byli v?ichni kolem nás. Prosluněné po?así p?álo procházce landeck?m pralesem i p?ichystané NARolympiádě. Sportovci v?ech věkov?ch kategorií zápolili v disciplínách jako laser game, oble?ení, ute? je?ibabě z lopaty nebo zu?ivá uklíze?ka - FOTO a FOTO. Po olypmiádě byl nástup v tábo?e a p?edávání Parker? za mimo?ádné p?ínosy firmě. Nová?kem roku se stala baseovská Zuzka a osobností chorvatsk? Igor - FOTO. Ve?er tak p?íjemně plynul a p?ál k v?emo?n?m diskuzím s mil?mi kolegy. Celkově to byl fajn den, tak zase za rok! :)

?íst více

Back to Top