TEKNOLOJ? KAL?TE TEDAR?K

B?ZE DANI?IN B?R ADIM ?NDE OLUN!

Siz kendi i?lerinize odaklan?rken TKT DANI?MANLIK yenilik?i ??zümleriyle size en iyi hizmeti verebilmek i?in ?al???yor...

Bizi Takip Edin

13
Mart
Pazartesi
2019
DEVAMI>

成人快播网

TKT Dan??manl?k, 2014 y?l?nda bina sistemleri ve ürün teknolojileri konusunda, ticari ve endüstriyel kurulu?lara ,sistem entegrasyonu, projelendirme, dan??manl?k ve ürün temini ile ilgili hizmet vermek üzere kurulmu? olup,uzmanl?k konular?m?z aras?nda ?s?tma, so?utma, havaland?rma, klima, yang?n erken uyar?, ihbar ve söndürme sistemleri ba?ta gelmektedir.