KO SMO MI

Preduze?e LOKRING osnovano je po?etkom 2004 godine. Osnovna delatnost je trgovina ru?nim alatom, opremom i potro?nim materijalomza industriju.

Iste godine preduze?e LOKRING je postalo ovla??eni distributer nema?ke firme VULKAN Lokring koja se bavi proizvodnjom frigo-mehani?arske opreme, alata i pribora za industriju.

Pri odabiru svog prodajnog asortimana, LOKRING se opredelio za saradnju sa firmama koje u svojim oblastima predstavljaju kvalitet i pouzdanost.

NA?

ALAT

Korisnici alata i opreme koju nudimo su velike proizvodne firme koje odr?avaju postoje?e sisteme ili opremaju nove objekte, servisi koji vr?e usluge odr?avanja i druga trgovinska preduze?a.

AUTO

KLIME

Klima ure?aji su zatvoreni sistemi, koji imaju dve strane: stranu visokog pritiska i stranu niskog pritiska. Najva?niji delovi sistema klima ure?aja u automobilu su:

maya确认您已年满

Lorking je u?estvovao na 63. Me?unarodnom sajmu tehnike i tehni?kih dostignu?a od 21. do 24. maja 2019. Posetioci sajma su imali priliku, da se na na?em ?tandu, upoznaju sa bogatim asortimanom profesionalnih ure?aja i alata za ma?insku obradu svetski poznatih proizvo?a?a MICROCUT Europe i TUNGALOY Japan

Detaljnije
sajam 2019

Proizvodi

calendar

maya确认您已年满

Imamo 14 godina iskustva u radu sa renomiranim svetskim brendovima u oblasti ru?nih i elektri?nih alata.
satisfaction

maya确认您已年满

Ru?ni i elektri?ni alat i njegova svakodnevna primena mogu?a je samo uz besprekornu podr?ku.
truck

SERVIS I DOSTAVA

Servis i dostava poru?enog alata, brzina odziva na Va? zahtev, na?a su preporuka da nas izaberete za pertnera.

Akcije

akumulatori
10 Oktobar

U toku je EXTRA akcija za odre?ene modele iz programa Makita. Akcija traje do isteka zaliha. Prikazane cene su sa Pdv-om.

Detaljnije
akcija
10 Oktobar

Specijalna akcija alata iz Bosch programa po izuzetno povoljnim cenama. Akcija traje do isteka zalih

Detaljnije
bosh alati
10 Oktobar

Profesionalni usisiva?i za rad u gra?evinarstvu,industriji i ku?i. Izuzetno izdr?ljivi usisiva?i sa mogu?no??u usisavanja vode. Pogodan za rad sa gra?evinskim ma?inama.

Detaljnije