国内偷拍2019在线偷拍视频

Z WikiKnihovna
P?ejít na: navigace, hledání

WikiKnihovna

Knihovníci sobě

Prostor pro sdílení a spole?nou tvorbu

O nás
Kde za?ít?
FAQ
Kontakt

Nuvola apps edu miscellaneous.svg

O projektu

WikiKnihovna je projekt pro sdílení a tvorbu studijních materiál? z oblasti knihovnictví a informa?ní vědy. Slou?í v?em zájemc?m o tyto obory, p?edev?ím pak student?m a u?itel?m z KISK v Brně, ?BK v Opavě a ?ISK v Praze.

Tyto t?i ?koly mají vyhrazené zvlá?tní jmenné prostory, které mohou vyu?ívat dle libosti. V?em spole?n? je hlavní jmenn? prostor, kam jsou umis?ovány odborné ?lánky z oblasti ISK i p?íbuzn?ch oblastí. Podroběji zde. Hlavní jmenné prostory jsou:

Vstoupit na hlavní stránku jmenného prostoru pro KISK

KISK

Vstoupit na hlavní stránku jmenného prostoru pro ?BK

?BK

Vstoupit na hlavní stránku jmenného prostoru pro ?ISK

?ISK

Icon tools.png

Zapojte se

Máte zájem spolupracovat na tvorbě WikiKnihovny? V?borně, vítán je ka?d? se zájmem o knihovnictví, informa?ní vědu a p?íbuzné obory. Informace o projektu WikiKnihovny naleznete na stránce O nás, jak editovat se dozvíte v nápovědě.
Nuvola apps browser.png

Aktuality

 • ?íjen
?spě?n? p?esun databáze pod nového poskytovatele. Ou je!
 • 28. února
Spamme?i úto?í: místo matematické captchi instalována jednoduchá otázka na po?et Sněhur?in?ch trpaslík?.
2012

 • 23. b?ezna
Zalo?ena stránka WikiKnihovna:Nov? ?lánek, na kterou je odkazováno z levého menu. Nech? to pom??e nová?k?m!
 • 20. b?ezna
Osídlen Facebook
 • 12. b?ezna
Odkazy vedoucí mimo wiki se otevírají v novém panelu, p?idán favicon.
 • 9. b?ezna
Spamer?tí roboti u? umí ConfirmEdit spo?ítat, tak?e nainstalována vizuální CAPTCHA. Projevuje se nutností vypo?ítat během registrace jednoduch? matematick? p?íklad zobrazen? na obrázku
 • 6. b?ezna
Kv?li spamu nainstalována extenze ConfirmEdit, která se projevuje jednoduchou matematickou captchou během registrace
 • 26. února
Zalo?eno základní kategoriza?ní schéma
 • 22. února
Projekt spu?těn
 • 5. února
Vrcholí p?ípravy na import stránek z KiskWiki
 • 14. ledna
Nást?el FAQ, snad ustálení jmenn?ch prostor?
2011

 • 16. listopadu
P?edstavení projektu na konferenci Infokon :)
 • 12. listopadu
Polo?en základ kategoriza?ního systému pro projektové stránky
 • 6. listopadu
Zalo?ení nápovědy
 • 5. listopadu
Vytvo?ení konceptu pro hlavní stranu, vytvo?eny pracovní prostory KISK, ?BK a ?ISK
 • 4. listopadu
Instalace základních extenzí jako Cite, CharInset, InputBox a experimentálně i WYSIWYG editoru
 • 1. listopadu
Zalo?ení projektu pod pracovním názvem WikiKnihovna
Nuvola apps kpdf.png

Rychlé info

Nuvola apps kfind.png

Procházení kategorií s ?lánky

(vět?ina hesel je?tě není zakategorizována, pomozte!) Elektronické informa?ní systémy a slu?by ? Informa?ní technologie ? Knihovny a jejich slu?by ? Legislativa a právo ? Lidé ? Organizace vědění ? Psaní a ?tení ? Publikování a distribuce ? Spole?nost a informace ? Teorie informa?ní vědy ? Jiná netematická hesla | podrobněji...