Som medlem f?r man tillg?ng till Balladbladet som kommer 2ggr per ?r, h?r kan ni se?ett?urklipp fr?n det. N?r man ?r medlem f?r man tillg?ng till hela Bladet. Bladet skapas av bidrag fr?n alla klubbmedlemmar och sponsorer. Vi ?nskar alla en fin seglings s?song.

?

Till ?rsm?tet i G?teborg (se kallelse genom att scrolla ned?t till n?sta artikel)...

...har vi n?jet att informera att Gustav Hedman, ny Ballad?gare, medlem och seglare, kommer att delta f?r att visa en sp?nnande film och ber?tta om sina erfarenheter fr?n sin seglats med Balladen ”Dolittle” fr?n Ume? till G?teborg, en resa genom ett of?rl?tande h?sthav i Bottenviken.

?

?Gustav ?r ursprungligen fr?n V?sterbotten men har f?r n?rvarande hemmahamn i G?teborg.

Gustavs filmer fr?n resan mellan Ume? och G?teborg.

?

17 januari 2020
Kallelse till ?rsm?te 2020
Anm?l dig p? admin[snabel-a]balladklubben.se

Varmt v?lkommen till ?rsm?te i G?teborg!

P? styrelsem?tet i Stockholm i november 2019 beslutade styrelsen att ?rsm?tet f?r 2020 ska h?llas i G?teborg, den 8 februari i anslutning till b?tm?ssan.

Syftet med att h?lla ?rsm?tet i olika delar av Sverige ?r att skapa en f?rankring mellan klubben och dess medlemmar.

F?r de f?rsta 20 medlemmarna som anm?ler sig erbjuds fri entré till b?tm?ssan. F?rst till kvarn!

Vi ?nskar er medlemmar hj?rtligt v?lkomna kl. 14:00 8 februari.??rsm?tet ?ger rum i Svenska m?ssan, Gothia Towers, i lokal R21 p? M?ssans gata 24.?H?llplats Korsv?gen f?r sp?rvagn och buss. Parkeringar i n?rheten runt Liseberg eller i Focushuset.

F?redragningslista enligt stadgarna:

Vid ?rsm?tet ska f?ljande ?renden f?rekomma:

 1. Val av ordf?rande f?r m?tet.
 2. Fr?ga om m?tets beh?riga utlysande.
 3. Val av sekreterare och tv? justeringsm?n att j?mte ordf?randen justera protokollet.
 4. F?redragning av verksamhetsber?ttelse och bokslut.
 5. F?redragning av revisionsber?ttelse.
 6. Fr?ga om ansvarsfrihet f?r styrelsen f?r det g?ngna ?rets f?rvaltning.
 7. Val av styrelseordf?randen.
 8. Val av minst tre styrelseledam?ter.
 9. Val av tv? revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastst?llande av ?rsavgift.
 12. Fr?ga som v?ckts av styrelsen eller till styrelsen inl?mnats av medlem minst en m?nad f?re m?tet. Dessutom kan vid m?tet v?ckt fr?ga tas upp och behandlas.

?

?

?

Text av G?ran Olsson, Balladen Aquamarin 1350
7 november 2019

B?ste Balladkollega,

S? har den nya styrelsen haft sitt f?rsta fysiska sammantr?de. Visst var det inte utan? viss sp?nning och f?rv?ntan att sammanstr?la i klubbhuset ?SS, ?rstavikens segels?llskap p? S?ders s?dra strand vid Skanstull i Stockholm. Vitt skilda fr?n olika h?ll i landet, i olika ?ldrar och professioner, med en gemensam n?mnare -BALLAD! ?- vilket g?ng…! entusiasmen saknades inte.
Nyvalde ordf?rande José Pérez Johansson stod som v?rd och bj?d tillresta ledam?ter p? pasta med egenh?ndigt tillagad k?tts?s med tillbeh?r. Tack José!

En hel del formalia stod naturligtvis p? dagordningen, men ocks? tankar, idéer och f?rslag i fr?ga om Balladklubbens framtida v?l och ve.

Balladklubbben invigdes 1976 s? den har n?gra ?r p? nacken och historien f?rpliktigar. Nu ?r vi ?nd? ig?ng p? ny kula, men det skall p?pekas, b?de nu och framgent – en verksamhet blir inte b?ttre ?n sina medlemmar. Det ?r p? Er det h?nger, om vi kan skapa liv och kraft i f?reningen.

Styrelsen besl?t bl.a. att Balladbladet skall ?teruppst?. Nytt nummer kommer p? f?r?ret.
Bladet ?r en bra l?nk mellan medlemmarna. Tips och idéer kan f?rmedlas och en hel del sm?tt och gott som kan tj?na som ”handbok”. S?ledes ett viktigt forum ?ven om naturligtvis mycket sker via n?tet.
N?stkommande ?rsm?te f?rl?ggs i samband med b?tm?ssan i G?teborg. Boka redan nu l?rdagen den 8 februari. Mer info senare.

Vid ?rsm?tet presenteras f?rslag och beslut om klubbens framtida uppl?gg, ev. medlemsavgifter, m?tregler, hanterande av utensilier, faktablad, ritningar mm mm.

Ny styrelse skall p? det kommande ?rsm?tet v?ljas med m?h?nda viss ut?kning? Var finns v?ra kvinnliga seglare?
Nu som tidigare utg?rs valberedningen av styrelsen – v?l att begrunda !! F?rslag…

Tiden G?r – Balladen 50 ?r! , redan ?r 2021. Det skall firas och uppm?rksammas.
F?rhoppningsvis kan vi gemensamt med intresserade och aktiva klubbar i v?ra grannl?nder hitta en bra agenda, allt f?r att st?rka och sprida info om Balladens goda egenskaper och f?rtr?fflighet. Har Du tankar och idéer runt detta eller annat som
styrelsen skall jobba med – H?r av Dig! Skriv en Rad.

Den nya styrelsen som valdes p? det extra ?rsm?tet i september 2019 ?r:

José Pérez Johansson, ordf?rande, Stockholm, Freja 1280
Stefan Robertsson, kass?r, M?lndal, Bl?klint 710
Nils Ribbhagen, sekreterare, Hammar?, Althea 1357
Johan Podvorec, webbansvarig och teknisk support, N?dinge, Beata 558
Christiaan Reichwein, ledamot, Str?ngn?s, Galant 1101
G?ran Olsson, ledamot, H?gan?s, Aquamarin 1350

Kontaktuppgifter finner du h?r.

?

P? verandan utanf?r ?rstavikens segels?llskaps klubbhus. ?rstaviken och Eriksdalslundens kolonitr?dg?rdsf?rening i bakgrunden.

Fr?n v?nster: Johan Podvorec, Rabbe Takolander (g?st),?Christiaan?Reichwein, Stefan Robertsson, G?ran Olsson, Nils Ribbhagen och José Pérez Johansson

?

?verl?mning av f?reningens ekonomi fr?n den avg?ende kass?ren Rabbe Takolander till den tilltr?dande dito, Stefan Robertsson. I ?vrigt en nyfiken styrelse.

?

Hej,?

Den nya styrelsen kommer att tr?ffas den 2 november i Stockholm f?r ett f?rsta m?te om klubbens framtid och diskutera planerna f?r det kommande ?ret.?

Har du n?gra idéer som du tycker att styrelsen b?r diskutera ?r du hj?rtligt v?lkommen att sl? mig en signal p? 0709378777!

H?lsar

Nya styrelsen genom

José Pérez Johansson
Ordf?rande sedan oktober 2019

?

Fr?n och med idag har vi en ny styrelse best?ende av José Pérez Johansson,ordf?rande f?r klubben, Stefan Robertson, G?ran Olsson, Johan Podvorec, Nils Ribbhagen och Christiaan Reichwein styrelsemedlemmar.

Vi i den gamla styrelsen tackar f?r oss och ?nskar den nya styrelsen lycka till!

/Peter