EN YEN? ??ER?KLER

Ye?il Y?ld?z Otel

Ye?il Y?ld?z Otel Kapadokya her y?l milyonlarca ki?iyi a??rlayan do?a harikas? bir kenttir. Bu kent ?nemli medeniyetlere tarihi boyunca ev sahipli?i yaparak bu medeniyetlere ait eserleri günümüze kadar getirmeyi ba?arm??t?r. Her y?l dünyan?n bir?ok ülkesinden gelen bir?ok misafir bu b?lge de konforlu bir tatil deneyimi ya?amaktad?r. Ayr?ca ülkemizden bir?ok yerli turist Kapadokya'ya gelerek buradaki ?nemli eserleri ve yap?lar? g?rerek bu...

Ma?ara Oteli

Ma?ara Oteli Ma?ara otelleri aras?nda yer almakta ve Kapadokya’n?n en ?ok tercih edilen oteli olarak bilinmekteyiz. Ma?ara oteli olarak temel prensibimiz, mü?terilerimizin tarihin izleri e?i?iyle konaklama yapabilmelerine olanak tan?mam?zd?r. Otopark, ?ay, internet ve buna benzer bir?ok hizmet taraf?m?zca uygun fiyatlarla sunulur. Bu sayede mü?terilerimizin memnun kalmalar? mümkün hale gelir. Tüm bunlar?n yan? s?ra mü?terilerimiz bizleri tercih ederek en uygun fiyatlarla...
Ma?ara Otel Kapadokya Kapadokya ?nemli tatil kentlerinden biri haline gelmi?tir. ?zellikle bu b?lgedeki do?al güzellikler insanlar?n bu b?lgeyi tercih etmesini sa?lam??t?r. Kapadokya tarihi boyunca bir?ok medeniyete ev sahipli?i yaparken egemenli?i alt?nda oldu?u her medeniyetten bir eser bu topraklarda bulunmaktad?r. Kapadokya ?zellikle Bizans ?mparatorlu?una ait bir?ok eseri günümüzde bünyesinde bulundurmaktad?r. Bu eserlerin bir?o?u Günümüzde Ma?ara Otel Kapadokya olarak hizmet vermektedir. Otantik...

Ma?ara Cave Hotel

Ma?ara Cave Hotel Otelimiz 1999 y?l?nda Kapadokya da bulundu?umuz b?lgenin hizmete a??lan ilk kaya oteli olarak bilinmektedir. Otelimiz ?zenli bir ?ekilde restore ve dizayn edilerek 35 adet ma?ara odadan olu?maktad?r. Kapadokya'n?n en ?nemli b?lgelerinden olan ?rgüp yak?nlarda olan otelimiz Ayval? k?yü s?n?rlar? i?erisinde bulunmaktad?r. Ma?ara Cave Hotel Bizans d?nemine ait bir?ok eser ve yap?ya sahip olan otelimiz ?nemli tarihi...
Ma?ara Otelleri Kapadokya Kapadokya b?lgesinde yer alan otelimiz, yüksek derecede mü?terilerimize konfor sa?lamakta ve mükemmel bir konaklama ?ans? yakalamalar?na sebebiyet vermektedir. 24 saat s?cak su, internet ve konfor sa?layacak tüm imkanlar mü?terilerimize sunulmaktad?r. Ma?ara otelleri Kapadokya aras?nda en iyi konuma sahip oldu?umuzu vurgulamak ister ve mü?terilerimizin konforla, huzurla, e?lencelerle dolu bir tatil yapmalar?na olanak tan?maktay?z. Buna sebebiyet veren bir otel...