Your login:
Password:
Forget your password?

 

Primena gradevinskih masina danas je jedan od najbitnih faktora za realizaciju bilo kog investicionog projekta. Da bi se odrzao napredak  gradevinarstva neophodan je stalni razvoj i usavrsavanje njihovih radnih karakteristika.

 


  Masine prema odredenoj grupi radova Gradevinska mehanizacija                  (engl. construction equipment) su sve vrste gradevinskih masina, pogonskih motora, transportnih sredstava, razne tehnoloske opreme i uredaja. Masine se obicno dele u dve osnovne grupe:
Standardne gradevinske masine                Posebna gradevinska mehanizacija
 

Tablice - Podloge za izbor gradevinske mehanizacije

 

 

 


     
  Masine specijalne namene
 Univerzalna gradevinska masina                 (engl. multipurpose construction machinery) je masina koja se u smislu upotrebe moze kotistiti  za ogroman broj operacija ...


  Pregled linkova  kompanija koje se bave proizvodnjom ili imaju dilerske mreze iz oblasti gradevinskih masina. Pregled je dat po  odredenoj vrsti masine, ali pri tome mozete na jednoj istoj prezentaciji pronaci podatke za jos dosta masina.


 


 
 

  Tabelarne analize  rada masina u     kompleksim uslovima
 


 
 
 

  Izdavastvo i domace gradevinarstvo