1. CBC Forumi, dobro do?li Teme / Poruke  Posl. poruka

  Aktivnost CBC zajednice, obave?tenja, pravila, uputstva.

  1. Novosti i obave?tenja

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 43
   • Poruke: 102
  2. Aktivnosti u vezi sa forumom i predstavljanje ?lanova.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 808
   • Poruke: 17.169
  3. Mo?da postoji lak?i na?in da uradite ne?to na forumu, pitajte.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 199
   • Poruke: 2.434
  4. Pravilnik foruma i uputstva za kori??enje foruma

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 8
   • Poruke: 20
  5. Da li ste napravili novog zavisnika Cannona? Ako jeste, ?estitamo !!!!

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 46
   • Poruke: 1.476
 2. Reklamiranje delatnosti ili firme Teme / Poruke  Posl. poruka

  Prostor rezervisan za firme i sponzore CannonBall Community foruma

  1. "Format 2008 doo" - autografika baneri bilbordi cirade digitalna folije mash murali roll-up ?tampa velikih formata

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 12
   • Poruke: 89
  2. Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1
   • Poruke: 4
  3. Prodaja delova i opreme. Ugradnja gasa u automobile.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 29
   • Poruke: 61
  4. Programi za maloprodaje, ugostiteljstvo i knjigovodstveni programi. Fiskalne kase, fiskalni ?tampa?i

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1
   • Poruke: 1
 3. Tuning - performanse Teme / Poruke  Posl. poruka

  Tuniranje, turbiranje, modifikacije, sve to zarad performansi...

  1. CannonBall Xtreme

   (1 Pregleda)

   Tuning @CBC = sve ili ni?ta :)

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 121
   • Poruke: 4.644
  2. Predstavljanje prepravljenih automobila

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 16
   • Poruke: 5.885
  3. Lak?i tuning

   (3 Pregleda)

   Sve ostalo ?to nisu ?iste popravke ili teme vezane za tra?enje pomo?i ili savet oko nekakve popravke ili odr?avanja

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 771
   • Poruke: 14.519
  4. NOS

   (1 Pregleda)

   Nitrous Playgarden Extreme @Cannonball Community

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 26
   • Poruke: 876
  5. Kit Cars

   (1 Pregleda)

   Pravite svoj S7 ili sli?no? Na jednom mestu...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 28
   • Poruke: 2.085
  6. Uradi(o) Sam

   (1 Pregleda)

   Napravili ste ne?to i ?elite da podelite to sa drugima.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 57
   • Poruke: 2.731
 4. Autosport i manifestacije Teme / Poruke  Posl. poruka

  Svetski ?ampionati, doma?i ?ampionati, drag race, drift race

  1. Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 82
   • Poruke: 11.319
  2. Drag & Drift racing

   (2 Pregleda)

   Trke ubrzanja i drift takmi?enja

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 121
   • Poruke: 4.098
  3. Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 43
   • Poruke: 987
  4. Brdo, reli, krug, karting

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 17
   • Poruke: 128
  5. Manifestacije, obave?tenja, skupovi, zanimljivosti itd...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 41
   • Poruke: 210
 5. Teh. dokumentacija, teorija, Teme / Poruke  Posl. poruka

  Tehni?ka dokumentacija, korisni linkovi, diskusije o tehnologiji, motorna ulja i maziva...

  1. Principi rada motora, dokumentacije proizvo?a?a. Servisna uputstva

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 165
   • Poruke: 1.993
  2. Motorna ulja

   (1 Pregleda)

   Pi?e: Steva – Stalker ((vodi? kroz "zonu" motornih ulja)

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 45
   • Poruke: 4.400
 6. Saobra?ajni propisi i zakoni Teme / Poruke  Posl. poruka

  Bezbednost u saobra?aju, propisi, zakoni temi?ka bezbednost

  1. Sve diskusije u vezi tehni?kih pomagala u autu u cilju sigurnosti i bezbednosti na putu.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 223
   • Poruke: 10.986
  2. Saobra?ajni zakoni i propisi

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 129
   • Poruke: 3.564
 7. Svet automobila Teme / Poruke  Posl. poruka

  Noviteti, zakoni, bezbednost, putovanje i turizam itd...

  1. ?ta Vam rade profesionalci? Mu?ite li muku sa njima? Kredit od banke ili preko auto-ku?e?

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 272
   • Poruke: 4.859
  2. Sve ?to nije na?lo mesto u ozna?enim kategorijama pripada ovde.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 2.226
   • Poruke: 61.914
  3. Automobil, tehni?ka re?enja, modeli automobila

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 252
   • Poruke: 4.929
  4. Prilikom kupovine auta ?esto ste u dilemi koji za koliko novaca mo?e da se kupi ili kakav je to auto.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1.158
   • Poruke: 25.201
  5. Modeli automobila

   (1 Pregleda)

   Opis, slike, istorijat

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 358
   • Poruke: 6.710
 8. Audio, Video, GPS Teme / Poruke  Posl. poruka

  Muzika, za auto, video, navigacija

  1. Sve o GPS i CarPC sistemima

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 138
   • Poruke: 1.994
  2. Car Audio/Video

   (1 Pregleda)

   Sve o zvu?nim i video sistemima u autu - AV

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 242
   • Poruke: 2.685
 9. Turizam, putovanje Teme / Poruke  Posl. poruka

  Putovanje, destinacije, potrebni dokumenti, do?ivljaji...

  1. Dogodov?tine sa putovanja

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 14
   • Poruke: 295
  2. Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 90
   • Poruke: 1.712
  3. ?ta je potrebno za putovanje

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 10
   • Poruke: 75
 10. Izgled automobila Teme / Poruke  Posl. poruka

  Auto, body, styling, felne, spoiler, enterijer...

  1. ?i??enje glinom, poliranje auta, farova, za?tita itd...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 18
   • Poruke: 810
  2. Kako pravilno prati automobil i enterijer, odr?avanje ko?e.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 8
   • Poruke: 109
  3. Glerija radova za ?lanove koji su doprineli radu foruma.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 9
   • Poruke: 23
  4. Oprema za detailing, ma?ine, paste..

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1
   • Poruke: 13
  5. Auto, body, styling, felne, spoiler, enterijer...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 762
   • Poruke: 14.306
 11. CBC kafe Teme / Poruke  Posl. poruka

  Neobavezno, odu?ak, razonoda, zabava i opu?tanje... :)

  1. Automobili ?lanova

   (6 Pregleda)

   Ako imate kakvu sliku va?eg ljubimca, neki propratni tekst ili sli?no, ovde je dobrodo?lo.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1.589
   • Poruke: 79.200
  2. Ankete sa foruma i nominacije

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 16
   • Poruke: 1.851
  3. Video i foto materijali iz sveta automobilizma i zabave

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 29
   • Poruke: 873
  4. Svi koji su ovde imaju kompjuter pa se ne?to usput igraju...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 61
   • Poruke: 1.841
  5. ?ale, zanimljivi video, muzika i sve ostalo ?to spada u prekra?ivanje vremena...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 54
   • Poruke: 21.122
  6. Svi ?lanovi koriste ra?unar da bi ?itali forum, ?esto se vodi pri?a oko "treba mi ovakav" ili "koji je bolji", ovo je pravo mesto za to.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 207
   • Poruke: 3.281
  7. WasteGate (odu?ak)

   (10 Pregleda)

   Mesto gde mo?ete pitati ili postaviti neku temu koja nema veze sa automobilima.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1.703
   • Poruke: 46.662
  8. Mini klub za istomi?ljenike sa foruma (mirni kutak za va? trenutak)

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 24
   • Poruke: 11.296
  9. Obave?tenja i komentari za datoteke, ?lannke, blogove i sl..

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 53
   • Poruke: 102
 12. Autodijagnostika (alati, ECU, senzori) Teme / Poruke  Posl. poruka

  Dijagnostika, dijagnosti?ki alati, problemi i re?enja.

  1. Problemi-re?enja

   (6 Pregleda)

   Problemi koji se re?avaju dijagnosti?kim alatima

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 807
   • Poruke: 12.413
  2. Vrste dijagnosti?kih uredjaja i rad sa njima...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 163
   • Poruke: 2.041
 13. Kvarovi, popravke i odr?avanje Teme / Poruke  Posl. poruka

  Podela po zemljama proizvo?a?a

  1. Kvarovi, popravke, odr?avanje: menja?, kva?ilo, ve?anje, auto gume...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1.839
   • Poruke: 25.343
  2. O klima ure?ajima u autu

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 238
   • Poruke: 2.331
  3. Elektro odeljenje

   (9 Pregleda)

   Bazni elektro forum, sve o elektro uredjajima u autu

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1.037
   • Poruke: 13.434
  4. Prijemno odeljenje

   (7 Pregleda)

   Novu temu (pitanje) bilo kakvog kvara postavljati ovde...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1.798
   • Poruke: 22.425
  5. Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1.697
   • Poruke: 23.860
  6. Dizel motori

   (6 Pregleda)

   Kvarovi, popravke, dijagnostika

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 551
   • Poruke: 6.639
  7. Sve ?to nije vezano za neku marku automobila, ?asiju, motor ili struju.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 255
   • Poruke: 2.405
 14. Autogas Forum Teme / Poruke  Posl. poruka

  Autogasne - plinske instalacije. ?ta, kako itd. Problemi i re?enja.

  1. Tehni?ki deo

   (4 Pregleda)

   Diskusije vezane za princip rada ure?aja, ?eme i uputstva za pravilan rad motora konvertovanih na autogas

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 572
   • Poruke: 10.575
  2. Venturi sistemi

   (3 Pregleda)

   Problemi i re?enja venturi sistema svih tipova

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 1.069
   • Poruke: 14.526
  3. Sekvencijalni sistemi

   (3 Pregleda)

   Problemi i re?enja sekvencijalnihi sistema ubrizgavanja gasa

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 939
   • Poruke: 13.238
  4. Problemi i re?enja sistemima za direktno ubrizgavanje gasa i ubrizgavanjem te?ne faze

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 18
   • Poruke: 318
  5. Autogas (razno)

   (1 Pregleda)

   Sve ?to ne pripada u neku podelu ili ne znate gde pripada, pitajte ovde. Moderator ?e postaviti na pravo mesto.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 455
   • Poruke: 15.487
 15. Ostala sredstva prevoza Teme / Poruke  Posl. poruka

  Motorcikli, kamioni, plovila

  1. Kamioni

   (1 Pregleda)

   Saznajte sve o velikim drumskim krstaricama

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 121
   • Poruke: 14.414
  2. Za sve ljubitelje odmora na vodi, razmenite iskustva, tipovi plovila, na?ini gradnje, oprema, odr?avanje, brodski i vanbrodski motori...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 27
   • Poruke: 313
  3. Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 110
   • Poruke: 945
 16. Oldtimeri Teme / Poruke  Posl. poruka

  Automobili koji iako su matori vrede :)

  1. Gde naci delove za ljubimce

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 63
   • Poruke: 295
  2. Hromirane legende

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 22
   • Poruke: 254
  3. Oldtimeri

   (1 Pregleda)

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 197
   • Poruke: 3.636
 17. Zatvoreni forumi Teme / Poruke  Posl. poruka

  Forumi za koje je potrebna dozvola pristupa

  1. Majstorske radionice i servisi za automobile. Forum zatvorenog tipa samo za servise. Mo?ete se priklju?iti ako ste serviser, po?aljite PP ?lanu Dora.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 0
   • Poruke: 0

   Posl. poruka:

   Privatno
  2. Forum zatvorenog tipa samo za servise. Mo?ete se priklju?iti ako ste serviser, po?aljite PP ?lanu Dora.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 0
   • Poruke: 0

   Posl. poruka:

   Privatno
 18. Mali oglasi Teme / Poruke  Posl. poruka

  Ako prodajete auto, delove za auto ili tra?ite da kupite ne?to od toga, ovo je mesto za to.

  1. Oglasi za prodaju i kupovinu automobila

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 80
   • Poruke: 115
  2. Moticikli, skuteri, ?amci, brodovi, prikolice i sva ostala vozila.

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 12
   • Poruke: 13
  3. Delovi automobila, motori, transmisija, limarija, felne, gume, aftermarket delovi,...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 148
   • Poruke: 268
  4. Audio-video plejeri, navigacije, ozvu?enja, osvetljenja i sve ostalo ?to nije u vezi sa automobilima

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 62
   • Poruke: 91
  5. CBC ?lanu poklanjam... Ako imate ne?to vi?ka, nekom ?e trebati...

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 5
   • Poruke: 16
  6. Ako su Vam ukrali auto ili Vam je ne?to otu?eno sa auta (felne, audio-video...). Pa?nja, ovo NIJE mesto za OGLASE!

   Operacije foruma:

   Statistike foruma:

   • Teme: 16
   • Poruke: 48

美女薄情馆

Trenutno aktivni korisniciTrenutno aktivni korisnici

Trenutno su 145 korisnika na mre?i. ?lanova: 2 - Gostiju: 143

Najvi?e korisnika na mre?i bilo je 963, 03.12.2013 u 22:54.

 1. Djuk85,
 2. Siera

CBC Auto Forum statistikeCBC Auto Forum statistike

Teme
25.395
Poruke
622.087
?lanovi
12.175

Dobrodo?lica na?em najnovijem ?lanu, Vladajbg

Blogovi
9
Unosi
31
Poslednja 24 sata
0

Poslednji unos bloga, Kraj sveta od strane Chubbs

Blogovi
9
Unosi
31
Poslednja 24 sata
0

Poslednji unos bloga, Kraj sveta od strane

Legenda ikonicaLegenda ikonica

Sadr?i nepro?itane poruke foruma
Sadr?i nepro?itane poruke foruma
Ne sadr?i nepro?itane poruke foruma
Ne sadr?i nepro?itane poruke foruma
Forum je kategorija
Forum je kategorija
Forum je veza
Forum je veza