.nl | .be

Léon Heddes

Algemeen Directeur Heembouw
Algemeen Directeur Werken Heembouw

Yann Toutant

Country Manager Netherlands Toucon Toco
CEO Econocom Nederland

René Steenhart

Directeur Business Improvement and Change APG
Programmadirecteur KYC Rabobank

Gitte van Haaren

Programmadirecteur KYC Rabobank
COO Obvion