Bu alan ad? a?a??daki alan adlar? ile birlikte topluca sat?l?kt?r.
TurkishDefense.com
TurkishDefense.org
TurkishDefence.net
TurkishDefence.com
TurkishDefence.org

Yaln?z Türkiye’de yerle?ik, savunma, havac?l?k ve uzay alan?nda sanayi, ticaret, hizmet ve bas?n sekt?rlerinde faaliyet g?steren tüzel ki?ilere (?zel ya da kamu) sat?lacakt?r. ?lgilenenlerin mib[at]tekim.com.tr adresinden ileti?ime ge?meleri rica olunur.