StartWitamy na stronie u?ytkowników wspania?ych, japońskich motocykli Kawasaki Vulcan. Idea powstania tego portalu narodzi?a si? ??cznie z pomys?em pierwszego ogólnopolskiego zlotu motocykli Vulcan.

 

Portal oraz forum www.vulcaneria.pl jest oficjaln? stron? Vulcaneria Club. Klub otrzyma? akceptacj? Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych w kwietniu 2010r. Dnia 9 pa?dziernika 2010, decyzj? tego Kongresu, Vulcaneria Club otrzyma? prawo do noszenia pe?nych barw. 11 maja 2013 roku decyzj? Rady KPKM otrzymali?my status FREE GROUP.

 

Spotkajmy si?

Spotkajmy si? w Warszawie

Partnerzy

Kult Motor DRPMetal Route Monster BikeLidor 4Safe Ubezpieczenia