Bobcat MEX R-Series
reklama
Bobcat MEX R-Series
reklama

JCB 220X SLC: Recenze

?Oproti minul?m generáciám je to obrovsk? posun dopredu. Ale pri?li s t?m neskoro. Ostatné zna?ky to majú u? desa? rokov,“ sděluje mi Kubo SK, majitel nejsledovaněj?ího slovenského kanálu o bagrech na YouTube. Oba jsme si 220X vyzkou?eli na JCB X-DAYS – Kubo na Slovensku, já v ?echách. Co v?echno ?ada X p?inesla do světa pásov?ch rypadel královské hmotnostní kategorie?

Vstup na stránky v?robc?

偷拍自怕亚洲视频在线观看

PAKRA ZF-SERVIS s.r.o.

Autorizovan? servis ZF. Opravy p?evodovek a náprav, prodej ND.

Aktuální v?stavy

V?echny v?stavy ? 

偷拍自怕亚洲视频在线观看

Doosan Infracore Europe B.V. oznámila uzav?ení dohody se spole?ností CEMEX, jedním z p?edních dodavatel? stavebních materiál? na světě, o rekordní dodávce 100 kus? kolov?ch naklada??. Nové naklada?e budou dodány i v ?R.

Do jednoho roku vyroste v Mostě nová pobo?ka spole?nosti KUHN-BOHEMIA - v?hradního distributora stavebních stroj? Komatsu v ?eské republice.

Spole?nost KOBEX Bohemia s.r.o. se k 1. prosinci 2019 stala oficiálním dealerem stavebních, zemních a tě?ebních stroj? zna?ky Hidromek do ?eské republiky.

Spole?nost JCB letos slaví 50 let v?roby kolov?ch naklada?? – a hned rekordním objemem produkce.  Během oněch pěti dekád do?lo k neuvě?itelnému roz?í?ení nabídky v?robce, kter? zavedl ?adu ?pi?kov?ch technologií a získal si celosvětově silnou pozici v oboru naklada??.

Spole?nost NorWit, s.r.o. s v?hradním zastoupením pro prodej a servis ru?ně veden?ch stroj? BOMAG v ?eské republice, p?i p?íle?itosti svého 25letého v?ro?í, v zá?í uspo?ádala pro své zákazníky a partnery Dny otev?en?ch dve?í.

Jméno prvorepublikového vynálezce a konstruktéra Franti?ka Palíka, které dokázala komunistická ma?inerie vyhladit tak dokonale, ?e ho dnes nenajde ani Google, o?ilo v pátek 18. 10. 2019 na ?estném místě v budově ?koly, kde studoval.

Ve ?tvrtek 19. 9. 2019 proběhl Zákaznick? den spole?nosti Epiroc.

Od leto?ního roku mají v?ichni u?ivatelé stavebních stroj? mo?nost nechat si odservisovat hydrauliku na stroji p?ímo od v?robce hydraulick?ch systém? Bosch Rexroth.

Je to u? p?l století, co na ?esk? (tehdy ?eskoslovensk?) trh p?i?ly ?luté stroje Caterpillar spole?ně se servisem na nejvy??í úrovni v?etně dodání náhradního dílu do druhého dne.

Zna?ka Doosan uvádí na trh nové kloubové sklápě?e (ADT) DA30-7 a DA45-7 vyhovující po?adavk?m Stage V.

JCB p?episuje historii sériovou v?robou prvního plně elektrického minirypadla.

Spole?nost Doosan Bobcat EMEA oznámila, ?e první jednotunová minirypadla E10e s nulov?m p?esahem (ZTS) a elektrick?m pohonem sjela z v?robní linky ve v?robním závodě Bobcat v Dob?í?i v ?eské republice.

27. ?ervna firma Rokla GmbH se sídlem v německém Langenburgu získala 100% podíl ve spole?nosti Hartl Engineering & Marketing GmbH.

Spole?nost Doosan Construction Equipment roz?í?ila firemní sortiment mini rypadel uvedením 2 nov?ch model? splňujících po?adavky Stage V.

Firma SMOLO Recycling s.r.o. byla zalo?ena v prosinci roku 2016 a její obchodní ?innost zapo?ala v dubnu 2017. P?sobí p?edev?ím v oblasti severní Moravy a Slezska.

Spole?nost Caterpillar p?íchodem nové generace stroj? p?episuje pravidla v kategoriích minir?padel.

Rozhrnovací li?ta, srovnávací rám, rovnací trámec… to jsou r?zné názvy pro za?ízení, kterému ?védové ne?eknou jinak ne? avj?mningsbalk. Jedná se o ocelov? sva?enec, kter? se umis?uje pod naklápěcí rotátor, ale s jist?m omezením s ním lze pracovat i ve spojení s naklápěcí hlavou Powertilt.

Kdy? u? jsme byli na p?edváděcí akci Doosanu v Bělicích, nemohli jsme nevyu?ít mo?nosti udělat za den několik recenzí. Proto k nedávné recenzi malého rypadla Doosan DX35z p?idáváme p?esně o jeden ?íseln? ?ád vy??í stroj. Tím je dospělé rypadlo Doosan DX350LC-7 vá?ící 35 tun.

Kdy? se ?ekne ?stav konstruování VUT v Brně, ka?d? si jistě p?edstaví in?en?rské projekty na vědecké úrovni. Ve vět?ině p?ípad? jdou proto mimo ná? i vá? zájem, by? jsou populaci i vědě u?ite?né.  Ob?as se ov?em najde student místního oboru Pr?myslov? design, kter? se zajímá o stavební stroje stejně jako my. Mezi takové lidi pat?í i Michael Weiser.

Dnes se podíváme na 3,5 tunové minirypadlo vyrobené jihokorejskou firmou Doosan Infracore. Na testování stroje nás továrna pozvala do kamenolomu Bělice u Prahy.

V minulém díle jsme kolové r?padlo TY45, vyráběné v licenci francouzského Poclainu, opustili v momentě, kdy se p?estalo v roce 1980 vyrábět ve slovenském závodu v Martině. Dnes budeme sledovat dal?í osud těchto populárních stroj?. Ur?itě ale bude také zajímavé podívat se na jeden unikátní projekt, spojen? s obdobím v?roby r?padla v Martině, a také na dobovou konkurenci.

Kdy? se ?ekne největ?í dozer světa, vět?ina lidí si vybaví Caterpillar D11. Nicméně ten svoji první pozici dr?el jen krátce do p?edstavení Komatsu D475A a následně D575A. Ani ten v?ak není největ?í.

Spole?nost Caterpillar uvedla 16 nov?ch kolov?ch (SSL) a pásov?ch (CTL) smykem ?ízen?ch naklada?? série Cat? D3.

Aktuálně v odcizen?ch

Odcizen? stroj: p?íslu?enství , Furukava serie F hydrulické kladivo , r.v. 2010 , v?r. ?. stroje 0000000
Popis: Bílá s modr?m potiskem
Datum odcizení: 12.9.2019. Místo odcizení: Nové Město nad Metují.
E-mail: dolansky.zdenek@seznam.cz
Telefon: 603482464
Dal?í kontakty: Zdeněk Dolansk? (zadáno 27.09.2019)
Odcizen? stroj: minirypadlo , CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380 , r.v. 2011 , v?r. ?. stroje CAT3018CAJSB06406
Popis: Odcizení CAT 301.8 a podvalníku na stavbě v Dobro?ovicích. Za informace vedoucí k nalezení odměna jistá!!!
Datum odcizení: 23.4.2019. Místo odcizení: Dobro?ovice.
E-mail: malek.luk@seznam.cz
Telefon: +420 603226398 (zadáno 24.04.2019)
Odcizen? stroj: jin? stroj... , vibra?ní pěch BOMAG BT 65/4 , r.v. 2017 , v?r. ?. stroje 101540562257

Datum odcizení: 21.6.2018.
Telefon: +420 602440511 (zadáno 22.06.2018)
Odcizen? stroj: smykem ?ízen? naklada? kolov? , CAT 246C , r.v. 2011 , v?r. ?. stroje JAY04633
Popis: V nedeli 5.2.2017 byl v Ivancicich u cerpaci stanice smer Ivancice z oploceneho arealu odcizen smykem rizeny nakladac CAT 246C. Projel plotem a po poli pokracoval smer Padochov. Nasledne byl spatren v obci Tetcice. Polepeny firemnim polepem BADIN. Za informace vedouci k nalezeni odmena 50.000, - K? telefon 777156747
Datum odcizení: 5.2.2017. Místo odcizení: Ivan?ice.
E-mail: radekbadin@seznam.cz
Telefon: +420 777156747
Dal?í kontakty: V nedeli 5.2.2017 byl v Ivancicich u cerpaci stanice smer Ivancice z oploceneho arealu odcizen smykem rizeny nakladac CAT 246C. Projel plotem a po poli pokracoval smer Padochov. Nasledne byl spatrev v obci Tetcice. Polepeny firemnim polepem BADIN. Za informace vedouci k nalezeni odmena 50.000,- K? telefon 777156747 (zadáno 06.02.2017)
Odcizen? stroj: traktor , Antonio Carraro S7X-800S , r.v. 2014 , v?r. ?. stroje AC52144D8541108
Popis: Rudá s p?edním záva?ím po bocích
Datum odcizení: 19.srpna.2016. Místo odcizení: Dundalk.
E-mail: matula.ludovit@gmail.com
Telefon: +4210903348677
Dal?í kontakty: 004210315625187 (zadáno 26.09.2016)

Aktuálně v bazaru

zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám nákladní v?z, r.v. 1994, motohodin 402000, MAN 23.422 odtahov? speciál - p?eprava stroj? a vozidel?? -Najeto 402000km -Analogov? tachograf (papírové kole?ko) -Vse v perfektním stavu a neponi?né -Klimatizace -Manuální p?evodovka 16x vp?ed a 2x vzad (p?lky) -Kabina vzduch -Měchy vzduch...
Cena 490 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: Bagriste@gmail.com
Telefon: +420 602603703
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám rypadlonaklada?, r.v. 2008, motohodin 8000, , Hmotnost 9 t, 8 000 mth, V PROVOZU OD ROKU 2010, JOYSTICKY , teleskop, klapa?ka, vidle, 4x4x4, rychloupína?, v?vody na HRK, TP, SPZ, v ceně svahovka a 2 x podkopová l?íce, SUPER CENA!!
Cena 690 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 603229110
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám jin? stroj..., r.v. 2000, motohodin 100, Kontejner a míchací jednotka ST750A + vodní ?erpadlo, Kontejner obsahuje za?ízením (míchací jednotka, rezervní nádr?, vodní ?erpadlo). Jedná se o míchací centrum na bentonit a v?plach pro vrta?ku, vněj?í rozměry kontejneru:délka: 605 cm, 260 cm v??ka...
Cena 150 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
Dal?í kontakty: www.stavebni-stroje.cz
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám traktor, r.v. 2009, motohodin 6200, Malotraktor WISCONSIN YUKON W 5000, hmotnost 1 600 kg, 6 250 mth, 4x4, 47 HP, hydraulické v?vody vp?edu i vzadu, závěs, ramena, zadní i p?ední náhon, hydraulická ?elní konzole, nezávislé topení, TP, SPZ, platná STK , Cena 190 000 K? + DPH MO?NO DOKOU...
Cena 190 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
Dal?í kontakty: WWW.STAVEBNI-STROJE.CZ
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám dempr, r.v. 2007, motohodin 1301, nosnost 1.5T
Cena 175 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám válec, r.v. 2015, motohodin 268, plus dalkove ovladani
Cena 289 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám pásové rypadlo, r.v. 2012, motohodin 6200, hydraulick? rychloupínak, 1xl?íce, v?vody na kladivo
Cena 819 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám lehká mechanizace, r.v. 2015, motohodin 555, 160kg
Cena 44 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: +420731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám minirypadlo, r.v. 2014, motohodin 1550, 1xlzice, rychloupinak
Cena 755 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: +420 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz
zadáno 14.01.2020, typ inzerce: prodám dempr, r.v. 2015, motohodin 326, 4x4
Cena 255 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: janajackson@seznam.cz
Telefon: +420 731487623
Dal?í kontakty: www.bagrymoravia.cz

偷拍自怕亚洲视频在线观看

Uve?te prosím, co nejvíce charakterizuje Va?i ?innost:

66%
3%
3%
9%
4%
6%
2%
1%
5%
Celkem hlas?: 802

Fórum - nové p?íspěvky

Renomag
reklama