23 Haziran 2015 Sal?

2015 ?lk ?ftar Daveti ve Mini Güve?   


Beni tan?yanlar bilir misafir a??rlamay? hep ?ok sevmi?imdir. 
Bu y?l?n ilk iftar davetini arkada?lar?m i?in haz?rlad?m.
Ama ?u iftar masalar?n? düzgün resim ?ekmeyi bir türlü beceremiyorum.
F?r?n yemeklerini son anda getirmek gerekiyor iftar yakla??nca servise haz?rlanmak gerekiyor bir türlü rahat resim ?ekilemiyor.
Bu masan?n resmini ?ekmesi i?in arkada??ma rica etmi?tim ama karanl?k olmu?.
?ok güzel bir gece oldu Tekrar ?ok te?ekkür ediyorum Ayaklar?n?za sa?l?k .

Gelelim menümüze

Eri?teli ye?il mercimek ?orbas?
Yukar?da tarifini verece?im mini güve?
Bademli pilav
Borani (sar?msakl? yo?urtlu ?spanak)
G?kku?a?? b?re?i
Kavun ,salata,?ftariyelikler
Yemi?li tatl?
Parfe

Malzemeler: 

500 gr tavuk g??üs 
350 gr kültür mantar?
2 büyük domates
3 biber
1 so?an
1 ?ay ka???? tuz
1 ?ay ka???? karabiber
biraz zeytinya??/tereya??

Be?amel sos i?in:;
2 yemek ka???? tereya??
2 yemek ka???? un
2 su barda?? süt 
yar?m ?ay ka???? tuz

?zeri i?in ;
1.5 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri

Haz?rlan???: 
Tavuklar ku? ba?? do?ran?r ve biraz zeytinya?? ve tereya??n da kavrulur ,i?ine ince do?ranm?? so?anlar ilave edilerek biraz daha kavrulur (so?anlar?n yanmamas? i?in ilk ?nce tavuklar? kavuruyorum)
Daha sonra i?ine kü?ük dilimlere ayr?lm?? mantarlar ilave edilir ve s?ras?yla biber ve domates,kavrulur en son i?ine tuz ve karabiber eklenir.?yice pi?irilip Güve? kaplar?na e?it miktarda koyulur.

Besamel sosu i?in; 
2 yemek ka???? tereya?? eritilir ve süzge? yard?m?yla 2 yemek ka???? un d?külerek iyice kar??t?r?l?r ve i?ine 2 su barda?? süt d?külür ve krema k?vam?na gelinceye kadar kar??t?r?l?r.
Güve?lerin üzerine d?külür ve 180 derecede 10 dakikaya yak?n pi?irilir.Daha sonra f?r?ndan ??kar?p üzerine de ka?ar rendesi ilave edilerek 5 dakika daha pi?irilir.


20 Haziran 2015 Cumartesi

Yemi?li Tatl?


?ok de?erli takip?ilerim hay?rl? Ramazanlar diliyorum .Rabbim tekrarlar?n? nasip eylesin in?allah. Art?k ?ok sevdi?im siteme yeterince zaman ay?ram?yorum tamamen de kopam?yorum:)) arada birde olsa tarif payla??yorum.
?ok be?enece?iniz ?ok pratik ?ok leziz tatl? tarifi payla??yorum sizinle.Tarif k?z karde?imin Kay?nvalidesine S?d?ka ablama ait ben ?ok be?endim sizinde be?enece?inizi umuyorum.
Malzemeler
1 yumurta
1 ?ay barda?? ?eker
1 ?ay barda?? s?v?ya?
1 ?ay barda?? hindistancevizi
1 ?ay barda?? ceviz veya f?nd?k
1 ?ay barda?? f?st?k
1 paket vanilya
1 paket haz?r pastaban?n yar?s?
Yap?l???
?ncelikle ?eker ve yumurtay? ??rp?yoruz.
Ard?ndan di?er malzemeleri koyuyoruz. pastaban?n (Haz?r pasta keki) üzerine yay?yoruz f?r?na veriyoruz Sadece 10 dakika bekletip ??kart?yoruz.
Hepsi bu kadar.

28 May?s 2015 Per?embe

Beyaz ?ikolatal? ?antili Pasta


Sipari? üzerine haz?rlad???m beyaz ?ikolatal? ?antili pasta.

27 ?ubat 2015 Cuma

B??ürtlenli CheescakeDün gelen misafirlerim i?in haz?rlad???m nefis cheescake.
Bu tat ?yle bir tat ki aras? yok seven ?ok a??r? seviyor sevmeyen hi? sevmiyor.Ben ?oook sevenlerdenim

Malzemeler

800 gr. Labne peynir4 yumurta1.5 subarda?? ?eker1 kutu(200ml) krema3 ka??k un1 paket vanilya4 yemek ka???? limon suyu

Taban? i?in:

2 su barda?? kakaolu kek(rondoda ?ekilmi? veya elde iyice ufalanm??)1 paket kepekli biskuviYar?m su barda?? erimi? tereya?3 ka??k süt

?zeri i?in

1.5 su barda?? b??ürtlen  3 tepeleme ?orba ka???? ?eker1 ka??k ni?asta Yar?m bardak su ile pi?irin ard?ndan rondoya ?ekin ?heescake üzerine yay?n.

Yap?l???:

Kepekli biskuvileri rondoda toz haline getirelim,?ekilmi? kakaolu kekle kar??t?ral?m.Erimi? tereya? ve sütü de ekleyip iyice kar??t?ral?m. bu kar???m? 24 cm lik kelep?eli kal?b?n alt k?sm?na yayal?m.  Daha sonra peynirleri ve ?ekeri iyice ??rpal?m daha sonra yumurtalar? tek tek k?ral?m ve di?er malzemeleride  ilave ettikten sonra kelep?eli kal?ba d?kelim. Kelep?eli kal?b?n yar?s?na gelecek kadar f?r?n tepsisinin i?erisine normal su koyup kelep?eli kal?b? suyun  i?erisine  oturtal?m. Ben  i?erisine su s??ramamas? i?in etraf?na ya?l? ka??tla sar?p biraz daha yükseltiyordum. Cheescake pi?tikten sonra asla f?r?n? a?m?yorsunuz kendi halinde so?uyor. Cheescake yi herzaman bir gün ?ncesinde haz?rlarsan?z tad? oturmu? olur ?ok daha güzel olur24 Ocak 2015 Cumartesi

Elmal? Cevizli Brovni

Malzemeler

4 adet yumurta
1 su barda?? ?eker
150 gr margarin
160 gr bitter ?ikolata
Vanilya
Kabartma tozu
6 yemek ka???? un
1 tepeleme yemek ka???? kakao
1 ?ay barda?? ceviz
2 elma
1 ?ay ka???? tar??n
1 ?ay barda?? ?eker (elmay? sotelemek i?in )

Yap?l???

?ncelikle elmalar? rendeliyoruz 1 ?ay barda?? ?eker ile soteliyoruz biraz suyunu ?ekince 1 ?ay ka???? tar??n ilave edip alt?n? kapat?yoruz.
Margarin ve ?ikolatay? varsa mikrodalgada yoksa benmari usulü eritin .1Su barda?? ?ekerini de ilave edin ?ekerin erimesini sa?lay?n. Ard?ndan teker teker yumurtalar?n? k?r?n kar??t?r?n .Un, kakao ,kabartma tozu vanilya hepsini birlikte mikser kullanmadan kar??t?r?n.
Son olarak elmal? kar???m ve 1 ?ay barda?? ceviz ilave edip isterseniz benim gibi baton kal?ba isterseniz kare borcama d?kerek pi?irebilirsiniz.

4 Ocak 2015 Pazar

Yemi?li Kurabiye


?ok de?erli takip?ilerim ?ok güzel bir kurabiye tarifiyle sizlere merhaba demek istiyorum.
Eminim sizlerde ?ok be?eneceksiniz.Ben biraz yo?un günler ge?irdi?im i?in sitemi ihmal ediyorum. Ama bu siteye 9 y?l?m? verdi?im i?in bu siteden vazge?emiyorum.Sizlerde zaman ay?r?p yorum b?rakt???n?z zaman ?ok mutlu oluyorum:))
Gelelim tarifimize

Malzemeler:
250 gr tereya??
1 ?ay barda?? yo?ur
1 ?ay barda?? s?v?ya?
1 adet yumurta sar?s?
1 ?ay barda?? ?eker
1 ?ay ka???? karbonat
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Ald??? kadar un
??i i?in:
 1 adet elma
5 adet kuru incir
5 adet kuru kay?s?
1 tutam kuru üzüm
1 ?ay barda?? ceviz
1 ?ay barda?? ?eker
2 ?ay ka???? tar??n
?zeri i?in:
1 kase f?nd?k k?r???
1 yumurta ak?
Dut pekmezi bizim biraz kat? oldu?u i?in ben azc?k suland?r?yorum
Yap?l???:
Tereya??,  yo?urt,  yumurta sar?s?, s?v? ya?,  karbonat,  ?eker, kabartma tozu,  vanilya azar azar unla birlikte kulak memesi k?vam?na gelene kadar yo?rulur.
??i i?in:
Kabuklar? soyulan elma rendelenir. ?ncirler, kay?s?lar ve hurma kü?ük kü?ük do?ran?r. Rendelenmi? elmalar  kuru yemi?lerle birlikte ayr? br tencereye al?n?r. ?zerine ?eker eklenir ve pi?irilir. Suyunu ?ekince ka???? tar??n serpilir ve  ocaktan al?n?p so?umaya b?rak?l?r.
Kurabiye hamurundan bezeler kopart?l?r (41 adet) avu?  i?inde a??larak ?anak ?ekli verilir. ?? koyulup, kapat?l?r. Avu? i?inde yuvarlayarak, düzgün ?ekil almas? sa?lan?r. ?nce yumurta ak?na sonra da f?nd??a bat?r?l?r ve tepsiye dizilir. Ortalama 180 derecedeki f?r?nda pi?irilir. S?cakken her kurabiyenin üzerine 1 tatl? ka???? üzüm pekmezi gezdirilir.

5 Eylül 2014 Cuma

F?rans?z Kek(Ku? üzümlü kek)

Mrb arkada?lar bu gün Frans?z kek (ku? üzümlü kek) ile kar??n?zday?m.
Tarif Chef Leziz Arkada??mdan tarifi g?rünce hemen denemek istedim Ayn? gün denedim. Sizler i?in resimledim ve kar??n?zda:) 
Sizde benim gibi merak edip denemek isterseniz buyurun tarif.
Malzemeler
3 yumurta
1 su barda?? ?eker
1 su barda?? ku? üzümü y?kanm?? bir su barda?? suyla ha?lanm??.
1 limon rendesi
1 kabartma tozu 
1 vanilya
2 su barda?? un
2oo gr oda ?s?s?nda tereya?? (ben margarin kulland?m)

Yap?l???
Yumurta, ?ekeri ,tereya??n? mikserle iyice ??rp?n.
Ard?ndan limon rendesi ve kuru malzemeyi eleyerek ilave edin.
Son olarak ku? üzümlerini ilave edin .?ok kar??t?rmay?n ku? üzümleri ezilmesin.
Ben baton kal?p kulland?m siz ne arzu ederseniz. ?nceden ?s?t?lm?? f?r?na verin.
Afiyet olsun